Wszystkie informacje zawarte w ofercie są prywatną opinią autora. Pomimo, że staramy się zapewnić najwyższą jakość przekazywanych informacji, usług oraz porad, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Wiedz, że praca z ludźmi, prowadzenie projektów, biznesu wiąże się z ryzykiem.  Efekty w przedstawiane w ofercie są niestandardowe i nie zapewniamy, że uzyskasz takie same lub podobne efekty. Wyniki zależą od włożonej pracy oraz wielu innych czynników np. od specyfiki rynku, doświadczenia, wykorzystanych narzędzi i zasobów, poziomu zaufania klientów, Twojej marki osobistej itp. Oznacza to, że możesz mieć znacznie lepsze lub znacznie gorsze efekty (lub nie mieć żadnych wyników). Wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za wykorzystanie przekazywanych przez nas informacji.